J81746 Classic 35 Trenere Damio 39 Nip Reebok Størrelse 7gEw44x
Leather Superb Xavier T40 Western 80 Vintage All Grey Danaud Boot New

Boot Xavier Western Leather Danaud 80 Grey Superb T40 All Vintage New pUqwdCxCRg

9 2ec090 8050611292617 Sko Autentisk Business Prada Luksus Black Ny 43 5 43 Px0wU6q

Du er her: Hjem » Ladies Nwot Strap Shoulder Bag Skala Tan Chain Sergio Rossi Brown Leather 7gxfREg » Last ned veileder i Systematisk Ferdigstillelse

Et mer strukturert prosjektforløp, der man helt fra starten og gjennom hele prosessen har fokus på sluttfase og idriftsettelse, kan gi store fordeler. Atkins har vært med å utvikle den nye BA2015-veilederen om Systematisk Ferdigstillelse som skal bidra til dette. Her kan du laste ned veilederen, med tilhørende maler og eksempler.

Veilederen er en av flere som er produsert i forbindelse med BA2015 – en nasjonal satsning for bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. Her har en rekke toneangivende aktører gått sammen med SINTEF, NTNU og Metier for å forbedre effektiviteten og bærekraftigheten innen BAE-næringen.

– I de fleste tilfeller hvor prosjekter har en vanskelig idriftsettelse skyldes det at man startet for sent med å planlegge sluttfasen. Man gjør feil tidlig i prosjektet som ikke oppdages tidlig nok, og disse får påvirkning senere. Det er dette veilederen skal bidra til å unngå, sier Tor Hoel i ÅF Advansia, som sammen med Per Roger Johansen i Atkins Norge har skrevet veilederen.

Bryter med tradisjonell tankegang
Systematisk Ferdigstillelse handler om å sikre at sluttproduktet er det kunden faktisk har bedt om, ved hjelp av prosesser som går gjennom hele prosjektets levetid. Metodikken bryter med tradisjonell tankegang rundt prosjektering, og henter inspirasjon fra arbeidsmetoder man finner i IKT-prosjekter, som Agile og Lean.

– Målet er at entreprenører skal gjøre ting riktig første gang, og dermed bli mer effektive. Hele prosjektforløpet legger opp til en strukturert avslutning, der de prosjekterende gjør ting enklere for entreprenøren. Gjør man det riktig første gang, vil entreprenøren tjene penger, det blir mindre stress i sluttfasen av prosjektene, og vi tror også prisen byggherren betaler vil gå ned. I tillegg får byggherrene en bygningsmasse som faktisk er testet og fungerer, noe som gir lavere driftskostnader, sier Per Roger Johansen.

Praktisk nytteverdi
New Western Grey Boot All Superb 80 Leather Danaud Vintage T40 XavierVeilederen er generisk for alle type prosjekter i byggebransjen. I første rekke er den myntet på prosjektledere og byggherrer, men vil også ha stor verdi for rådgivere og entreprenører. Og forfatterne har lagt vekt på at den skal være et praktisk arbeidsredskap.

– Før hvert prosjekt starter skal man lage en plan for Systematisk Ferdigstillelse, og det følger en mal for denne planen med veilederen. Da blir det lettere å ta tak i dette på et praktisk nivå og ikke bare teoretisk, understreker Johansen.

Vil ta bransjeansvar
De to forfatterne har jobbet med disse temaene i en årrekke, og både ÅF Advansia og Atkins Norge er miljøer som har bygget opp kompetanse og tatt i bruk metodene i sin prosjektgjennomføring.

– Vi ønsker å ta større bransjeansvar. Bransjen som helhet har ikke fått dette helt til ennå, og vi vil bidra til økt bevissthet og hevet kompetansenivå på området. Hverdagen i et prosjekt er preget av korte tidsfrister og en voldsom arbeidsmengde, men vi får fort problemer om vi ikke tar oss tid til å heve blikket og holde fokus på sluttresultat og drift. Jeg tror dette vil bli godt mottatt – det er stor etterspørsel i markedet etter denne type kompetanse, avslutter Tor Hoel.

In order for this site to work properly we need to store cookies on your computer. We are required by EU regulations to obtain your consent first. Do you accept? Ok