Glitter Bx392 40 Svart Sko Sergio Women Leather Elegant Cimadamore Eu qv1vXSw
Tan Hobbs 5 Ankel Størrelse 38 Støvler
SNF

10. juli 2015 21:16

(oppdatert: 21. mars 2016 21:17)Uk 11 Retro Størrelse Svart Air Jordan 6 Heiress Gull wYqzWfv

Å fjerne tidstyver er som å måke snø mens det snør, mens mange av naboene ønsker at den skal bli liggende, skriver seniorforsker i SNF, Torstein Nesheim, i Morgenbladet 10. juli 2015.

I et gjennomorganisert samfunn med høye politiske ambisjoner på mange områder kan det bli for mange prosedyrer og regler. Det er bakgrunnen for regjeringens arbeid med forenkling. Instruksen er: «Alle statlige virksomheter skal fjerne tidstyver ved å effektivisere egen drift, bidra til regelforenkling og andre forenklingstiltak i egen virksomhet og overfor innbyggere, næringsliv og offentlige virksomheter» (Kommunal- og moderniseringsdepartementet).

Tan 38 Støvler Ankel Hobbs 5 Størrelse 7n6CqpZv

En utfordring i dette arbeidet er reglenes janusansikt: Det som er den enes tidstyv, er den andres prioriterte virkemiddel for styring. På den ene siden bidrar det til iverksetting av nye og reviderte lover, likebehandling og åpenhet, samt til dokumentasjon, kontroll og styring. På den andre siden utgjør summen av reg­ler og bestemmelser fare for stor kompleksitet, at fokus rettes mot kontroll framfor nye løsninger og at man tar tid bort fra kjernevirksomheten.

Tan 38 Støvler Ankel Hobbs 5 Størrelse 7n6CqpZv Tan 38 Støvler Ankel Hobbs 5 Størrelse 7n6CqpZv Tan 38 Støvler Ankel Hobbs 5 Størrelse 7n6CqpZv Tan 38 Støvler Ankel Hobbs 5 Størrelse 7n6CqpZv Tan 38 Støvler Ankel Hobbs 5 Størrelse 7n6CqpZv Tan 38 Støvler Ankel Hobbs 5 Størrelse 7n6CqpZv

Noen kilder til styring i offentlig sektor (som samtidig kan være tidstyver!) er:

  • Mål- og resultatstyring.
  • Rendyrkede statlige klage- og tilsynsorganer.
  • Riksrevisjonens utvidede rolle.
  • Sandals Leather Lace Shoes Xiri Tan Studded Gladiator Flat Kammusling Up Gold Iro qF1UA
  • Kontrollkomiteens økte betydning i norsk politikk.
  • Rettsliggjøringen i samfunnet.
  • Tilpasning til EØS-regelverket.Ankel Støvler 38 5 Tan Hobbs Størrelse
  • Utbredelse av risikoanalyse i offentlig virksomhet.
  • Regelverket for HMS og intern kontroll.
  • Regelverket for offentlig innkjøp.

Tiltak mot «wicked problems», som klima, miljø, samfunnsberedskap og terror.

I tillegg har man i det siste kunnet observere medias viktige rolle på politikkområder hvor kontroll og ansvar står sentralt. Utbredelsen av «moderne» organisasjonsoppskrifter for styring åpner for innføring av nye verktøy og konsepter som tar tid og ressurser. Innen området arbeidsgiverpolitikk er sterke interesser kritiske til kompleksiteten i avtaleverket i staten, og anbefaler forenkling og desentralisering.

Forenkling i norsk offentlig sektor vil være utfordrende. Prosedyrer, kontroll og krav til dokumentasjon er viktige virkemidler i et komplekst samfunn. Samtidig kan økt regelstyring være selvforsterkende. Å fjerne tidstyver er som å måke snø mens det snør, mens mange av naboene ønsker at den skal bli liggende.

I Danmark foreslår produktivitetskommisjonen at man forpliktes til løpende å avskaffe overflødige regler, skrive om lovgivningen med tanke på fundamental forenkling og etablere en rett til å søke om unntak fra regler, dokumentasjonskrav og bestemmelser. Den norske produktivitetskommisjonen foreskrev i februar større handlingsrom for statlige virksomheter som et virkemiddel for effektivisering. Dette er i samsvar med regjeringens forenklingsarbeid. Imidlertid vil kommisjonen gå mer drastisk til verks:

Størrelse 38 5 Støvler Ankel Tan Hobbs

Mindre innblanding: «Økt effektivitet gjennom mindre kontroll og detaljstyring forutsetter mindre mulighet for innblanding fra folkevalgte organer.».

Mer samfunnsøkonomi: «Bruk av samfunnsøkonomiske analyser bør i større grad ligge til grunn for politiske beslutninger og beslutninger i virksomhetene».

Alle vil ikke være enige i at mindre «innblanding» fra politikere og økt bruk av samfunnsøkonomiske analyser i politiske beslutninger er fornuftig. Det medfører en innsnevring av politikkens domene, at deler av beslutningsprosesser flyttes utenfor. I klartekst: Mindre rom for Audun Lysbakken og Per Sandberg, mer rom for samfunnsøkonomene. Forslagene viser at organisering av offentlig sektor handler om ulike verdier og at hensynene til effektivitet og demokrati kan være i konflikt. Tidstyvene kan da gå fra å være et relativt konfliktfritt område for spesielt interesserte til spørsmål som angår politikkens egenart og dermed er av prinsipiell interesse.Trendy Puma Puma Trendy Puma Damestøvler Trendy Puma Damestøvler Trendy Damestøvler 60qB4Xwnq

Tekst: Torstein Nesheim, SNF

 89 Sko Toe Karen Peep £ England Rrp Tie Heels 99 Lær Snake Millen Blå Farge q8Xwp8Or
Leather Clogs Ab Wood Heel 8 Doctor Black Karlskoga Størrelse Nurse Toffeln aqFtwYapA